Razvoj podjetja Racio

 

Drevesna pot drevesnih varuhov Celja

Poslanstvo, vizija, cilji in vrednote družbe Racio

Zaposlitvena rehabilitacija

 

Projekt AEMA - Enakost izobraževanje odraslih

PROJEKT AEMA (2014 – 2016)

Izobraževanje odraslih ni enako dostopno vsem ljudem.

Korak k zdravemu življenju

Kulturna dediščina povezuje

Arheološke delavnice na Verdu