Razvoj podjetja Racio

 

Podjetje RACIO pokriva različna področja svetovanja, vezana na podjetja - od oblikovanja strategij upravljanja s človeškimi viri, upravljanja s človeškimi viri - prestrukturiranje, reinženiring, revitalizacija, do programov spreminjanja kulture, programov za razvoj managementa, programov za dvig intelektualnega kapitala podjetij, reševanja problematike marginalnih skupin ter  razvoja podjetništva in podjetniških potencialov, na lokalni in nacionalni ravni.

 

RACIO, podjetje za kadrovski management consulting Celje, je bilo ustanovljeno na začetku leta 1990 kot odziv na takratne podjetniške iniciative ter razmere na trgu izobraževalnih in svetovalnih storitev.

 

Na področju raziskovanja, razvoja in izobraževanja je RACIO vezan na javni sektor s programi na področju reguliranja trga delovne sile in razvoja podjetništva, programi usposabljanja in motiviranja brezposelnih ter programi za mlade - razvijanje podjetnosti in načrtovanje kariere. Pomembno vlogo zavzema na področju razvoja instituta javnih del. Od leta 1992 izvaja program Projektiranje novih delovnih mest, ki velja za enega uspešnejših javnih del, od leta 1994 pa je za uspešno izvajanje programov usposabljal preko 350 izvajalcev programov javnih del v širšem slovenskem prostoru. Razvil je tudi delavnice za mentorje in delavnice za udeležence javnih del.

Click me