Projekt AEMA - Enakost izobraževanje odraslih

PROJEKT AEMA (2014 – 2016)

Izobraževanje odraslih ni enako dostopno vsem ljudem.

 

Cilj AEMA partnerstva je zagotoviti razvoj skupne mreže in kakovostnega okvira za reševanje problema dostopnosti pri zagotavljanju izobraževanja odraslih. Projekt, ki je sofinanciran s strani Grundtvig programa Evropske komisije, bo za  potrebe invalidov, strokovnjakov s področja dostopnosti, invalidskih organizacij, vladnih organizacij, organov financiranja in ponudnikov izobraževanja za odrasle povečal dostopnost, sodelovanje, transparentnost in kvaliteto izobraževanja odraslih v Evropi sploh.

Projektno partnerstvo je sestavljeno iz 12 organizacij iz 11 držav, ki se v vsakodnevnih aktivnostih ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, dostopnostjo različnih storitev, usposabljanjem, informacijsko tehnologijo. Z izkušnjami, ki jih vsaka organizacija prinaša v partnerstvo in povezovanjem vseh potrebnih področij, bomo reševali številne ovire v izobraževanju odraslih in tako omogočili invalidom kakovostno izobraževanje. Manjka namreč celovit pristop in ustrezno podporno okolje za vključevanje invalidov v izobraževanje odraslih.

V projektu razvit produkt »okvir dostopnosti izobraževanja odraslih« bo zajemal ključne informacije o dostopnem študiju na enem mestu. Osredotočen bo na potrebe posameznega invalida in obstoječe možnosti izobraževanja odraslih na strani izobraževalnih ustanov. V prvem projektnem letu izvedli raziskavo in razprave z invalidnimi osebami, s pomočjo katerih smo pripravili seznam kriterijev dostopnosti za ponudnike izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo različne stopnje dostopnosti. Razvoj kompetenčnega kataloga paje temeljil na izsledkih raziskave in intervjuja s strokovnjaki na področju dostopnosti, z namenom oceniti individualne kompetence, ki jih strokovnjaki potrebujejo pri nudenju podpore ponudnikom izobraževanja odraslih za dosego večje dostopnosti.

Končni rezultat projekta bo vzpostavljen informacijski portal, kjer bodo ponudniki izobraževanja odraslih in strokovnjaki za dostopno izobraževanje odraslih imeli možnost predstavitve ravni dostopnosti in ustanov z možnostjo uporabe samo ocenjevalnega elektronskega orodja za ocenitev stopnje kompetenc. Portal bo ponujal tudi informacije o ravni dostopnosti posamezne izobraževalne ustanove glede na specifične potrebe s posameznimi vrstami invalidnosti in tako omogočil prepoznavanje ustreznih izobraževalnih programov.

 

Invalid bo tako imel možnost na portalu videti, kateri ponudniki izobraževanja odraslih so dostopni in kaj vse invalidom nudijo.

 

V okviru projekta smo 23. 4. 2015 v Izobraževalnem centru Štore organizirali krajši posvet, katerega so se udeležili predstavniki: Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS, Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško, Zveze paraplegikov Slovenije, Društva študentov invalidov Slovenije, društva Sožitje Ljubljana, UPI Žalec, Ekonomske šole Celje, Šolskega centra Celje, Ljudske univerze Šentjur, Ljudske univerze Rogaška Slatina, Izobraževalnega centra Štore d. o. o., Želve, podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o. iz Ljubljane in Zavoda RS za zaposlovanje. Udeleženci so s svojimi bogatimi izkušnjami prispevali k oblikovanju ideje portala in izrazili pripravljenost po nadaljnjem sodelovanju pri testiranju v projektu razvitih orodij. Informacijski portal bo tako s pomočjo predlogov in komentarjev končnih uporabnikov še kvalitetnejši.

 

Ena od udeleženk je na posvetu rekla, da se z dobro voljo da narediti vse. Trdno smo prepričani, da bomo s to v mislijo in s skupnimi močmi uspeli spremeniti trditev, zapisano na začetku članka. A do takrat nas vse čaka še ogromno dela.

 

Pripravila:

Simona Korez in Boštjan Jug, Racio

Click me