Drevesna pot drevesnih varuhov Celja

 

DREVESNA POT DREVESNIH VARUHOV CELJA/PLATANE


Drevesna pot drevesnih varuhov Celja vodi in povezuje mestne znamenitosti naravne in kulturne
dediščine Celja. Drevesa imajo na tej poti osrednjo vlogo. Vsako drevo je edinstven predstavnik
rastišča in zaznamuje prostor s svojo starostjo, velikostjo, pojavnostjo in zgodbami, ki nekatere
drevesa spremljajo že stoletja. Tema poti je ubeseditev drevesnih zgodb skozi čas. Tokratni fokus
Drevesne poti drevesnih varuhov Celja je rastlinska vrsta platana, zato tematska pot nosi naslov
Drevesna pot drevesnih varuhov Celja/platane.
Čeprav drevesna pot govori o naši in drevesni preteklosti, prilagaja in prenaša zgodbe v sedanji
čas. Zgodbe so trajnostno naravnane, načrtovane in se prilagajajo in sprejemajo hitre
spremembe, potrebe in trende mestnega okolja. Zdrava rast in razvoj starih platan pod mestno
oskrbo, ki se prilagaja drevesom in ne obratno, pa zagotavljata kakovost in privlačnost za sedanje
in prihodnje obiskovalce poti.


Potek poti drevesna pot drevesnih varuhov Celja – platane:
DVP1 Tri platane, drevesni varuh življenjske moči Celja, rastišče na trgu Stanetove ulice


DVP2 Ena platana, drevesni varuh drevesne moči Celja, rastišče Mestni park, Partizanska
cesta


DVP3 Drevored platan, drevesni varuh zmajeve moči Celja, rastišče na trgu Savinjskem
nabrežju


DVP4 Tri platane, drevesni varuh zemeljske moči Celja, rastišče pred dvorcem Kristina
Ljubljanska c. 93, v Medlogu


DVP5 Ena platana, drevesni varuh zdravilne moči Celja, rastišče pred dvorcem Lanovž,
Čopova 20


DVP6 Ena platana, drevesni varuh mestne moči Celja, rastišče na parkirišču Vrunčeva ulica


DVP7 Dve platani, drevesni varuh moči mestnih vrat Celja, rastišče na parkirišču Krekov trg


DVP8 Ena platana, drevesni varuh povezovalne moči Celja, rastišče na Ulici XIV. divizije

 

Click me